Pomoc, na którą zawsze możesz liczyć! Zadowolenie - terminowość - atrakcyjne ceny - to nas wyróżnia!
ul.Mirowska 346

Częstochowa

czynne

CAŁODOBOWO

czynne

CAŁODOBOWO

ul.Mirowska 346

Częstochowa

Czyszczenie kanalizacji deszczowej

Czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Każdy układ, który nie jest odpowiednio konserwowany, po pewnym czasie traci swoje właściwości. W przypadku kanalizacji wraz z czasem dochodzi do zmniejszenia jej wydajności. Wynika to z faktu, iż odkładają się tam warstwy tłuszczu i różnych osadów, których ilość wraz z czasem znacząco wpływa na przepustowość. Zmniejszony przepływ to nie tylko ryzyko cofania się ścieków, zwiększone ciśnienie stanowi również zagrożenie dla samej instalacji – w przypadku zużycia materiału większe ciśnienie może prowadzić do jego uszkodzenia. Mało kto również zdaje sobie sprawę, iż w takich instalacjach często znajdują się substancje niezwykle szkodliwe, dlatego tak ważne jest to, by jak najszybciej trafiły do oczyszczalni. Czyszczenie kanalizacji jest więc działaniem, które może przedłużyć żywotność instalacji i zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnej usterki.
Najczęściej odkładają się tłuszcze roślinne i zwierzęce, jak również substancje mydlaste oraz włosy. Osadzają się na ściankach rur, zwiększone ciśnienie niejako „wprwasowuje” zanieczyszczenie w rurę.

Jak wygląda czyszczenie kanalizacji?

W tym celu wykorzystuje się specjalistyczne głowice, zamontowane na ciśnieniowych wężach. Pompa zamieszczona na samochodzie generuje wysokie ciśnienie, dzięki czemu woda wręcz „zrywa” zanieczyszczenie, zwiększając przepustowość. Całość spływa do osadnika, skąd jest wypompowywana.
W sytuacji, gdy dochodzi do powstania zatoru, konieczne jest zastosowanie bardziej agresywnych rozwiązań, polegających na wprowadzeniu do miejsca zatoru specjalnych głowic, których zadaniem jest rozbicie zatoru i udrożnienie przewodu.Są to głowice stożkowe. Zmniejszenie przepustowości kanału może być spowodowane osadami tłuszczowymi, wapiennymi czy też mogą pojawić się w kanałach… elementy roślinne, jak np. korzenie. W instalacjach można znaleźć również piaski, żwirki i inne elementy, które usuwa się za pomocą głowic typu „buldożer”. Korzenie i roślinność usuwana jest głowicami łańcuchowymi lub też wycinającymi, natomiast osady wapienne i cementowe wymagają interwencji głowic frezujących i obrotowo-udarowych.

Gdy stan instalacji na to pozwala, stosuje się ciśnienie wody przekraczające 100bar, natomiast są sytuacje, gdy zły stan instalacji nie pozwala na zastosowanie takiego ciśnienia. Mogłoby to prowadzić do uszkodzenia instalacji, co wiązałoby się z wystąpieniem poważnego zagrożenia. Wówczas stosuje się rozwiązania dopasowane do stanu instalacji, w niewielkim odsetku przypadków nie ma innej możliwości, niż wymiana złej jakości elementów, gdyż jakiekolwiek inne podjęte działania wiązałyby się z dużym ryzykiem.
Jeżeli chcesz skorzystać z naszej usługi czyszczenia kanalizacji, skontaktuj się z nami!